stuur uw boekingsaanvraag

Toeristenbelasting

De provinciale toeristenbelasting wordt geregeld door art. 15 van de provinciale wet nr. 8 van 12 augustus 2020 en wordt gereguleerd door presidentieel besluit nr. 15-28/Leg. van 3 december 2020.

De belasting is verschuldigd door elke persoon die gedurende maximaal 10 opeenvolgende nachten in dezelfde accommodatie op provinciaal grondgebied overnacht.

DE HEFFINGSMAATSTAF VOOR DEZE LOGIESACCOMMODATIE IS VANAF 01/12/2021 EURO 1,50 PER PERSOON PER NACHT.

Er zijn gevallen van vrijstelling:

  • familieleden van patiënten die zijn opgenomen in zorginstellingen en ziekenhuizen;
  • de ordehandhavers en de burgerbescherming in de uitoefening van hun functie;
  • minderjarigen tot de leeftijd van 14 jaar
  • personen die behandeld worden in geaccrediteerde openbare en particuliere ziekenhuizen die aangesloten zijn bij de nationale gezondheidszorg en zich op provinciaal grondgebied bevinden;
  • personen die patiënten begeleiden die zijn opgenomen in openbare en particuliere geaccrediteerde ziekenhuisvoorzieningen, die een overeenkomst hebben met de nationale gezondheidsdienst, gelegen op het provinciale grondgebied, beperkt tot één begeleider per patiënt;
  • personen die krachtens artikel 3 van Wet nr. 104 van 5 februari 1992 (kaderwet voor bijstand, sociale integratie en de rechten van gehandicapten) gerechtigd zijn en van wie de invaliditeit is vastgesteld overeenkomstig de geldende Italiaanse regelgeving en soortgelijke bepalingen van de landen van herkomst voor buitenlandse burgers en hun begeleiders
  • aanvragers van internationale bescherming, niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en slachtoffers van mensenhandel die tijdelijk in opvangcentra verblijven;
  • personen die in opvangvoorzieningen verblijven ten gevolge van maatregelen van overheidsinstanties om noodsituaties ten gevolge van calamiteuze gebeurtenissen of buitengewone gebeurtenissen het hoofd te bieden.

Voor de toepassing van de vrijstellingen, met uitzondering van de vrijstelling voor minderjarigen tot 14 jaar, verklaart de gast, door middel van het speciale formulier (verkrijgbaar in formulieren en handleidingen) dat door de beheerder ter beschikking wordt gesteld, overeenkomstig de artikelen 46 en 47 van presidentieel besluit nr. 445 van 28 december 2000, dat hij recht heeft op vrijstelling van betaling van de provinciale toeristenbelasting.