Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale bezoekerservaring te bieden. Door verder te gaan met navigeren op de site gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Regelement Camping

Dit reglement is te lezen op de camping en op de website. Het betreden van de camping betekent het volledig accepteren en respecteren van dit reglement. Het personeel is bevoegd om ervoor te zorgen dat het reglement in acht wordt genomen en eventuele overtredingen te signaleren.
TOEGANG
-  Gasten worden toegelaten tot de camping na registratie van hun persoonlijke gegevens bij de receptie, op vertoon van een geldig identiteitsbewijs.
-  De toegang voor de gehele camping, en de services, is alleen mogelijk met een registratie en het gepersonaliseerde groene identificatiearmbandje die u heeft gekregen bij de receptie. Het is alleen geldig voor de periode dat u bij ons op de camping verblijft. Degene die het bandje niet dragen of een verkeerde zullen worden gemeld bij de bevoegde autoriteiten.
- Minderjarigen  (<18 jaar) moeten altijd begeleid worden door volwassen personen tijdens hun verblijf en dragen de verantwoordelijkheid voor hen.
-  Personen die zich eventueel later toevoegen bij de plaatsreservering, dienen bericht te geven van hun aankomst- en vertrekdatum en moeten de bovenstaande procedure volgen.
-  Om organisatorische reden beslist de directie welke staanplaats of accommodatie toegewezen wordt. Het is niet toegestaan op eigen initiatief van plaats te wisselen.
BETALINGEN
-  Men accepteert alleen betalingen gedurende de openingstijden van de kassa: van 10 tot 12 uur en van 17 tot 19 uur. Bij betaling buiten de kassatijden wordt een toeslag berekend.
-  Men kan contant betalen (binnen de geldende wetsbepalingen), met bankpas of Credit Card (Visa of Master Card).
-  De prijzen zijn exclusief de toeristenbelasting € 1,00 per persoon, per nacht voor  een  maximum  van  10 opeenvolgende nachten; Kinderen onder de 14 jaar zijn vrijgesteld.
-  Prijzen worden dynamisch berekendde. Brekening van de prijs is gebaseerd op de door u verstrekte gegevens. De camping is niet aansprakelijk  voor eventuele fouten of weglatingen. Het definitieve bedrag wordt berekend bij het salderen van de rekening.
AANKOMST EN VERTREK: STAANPLAATSEN
-  De plaats moet vrij zijn voor 11 uur, ook zullen de personen de camping moeten verlaten voor 11 uur. Als u later vertrekt dan deze tijd zullen wij 1 nacht extra in rekening brengen.
-  Elke staanplaats beschikt over een parkeerplaats (de auto moet binnen de eigen standplaats geparkeerd worden)
AANKOMST EN VERTREK: ACCOMMODATIES
-  De accomodatie moet vrij zijn voor 10:00 uur, ook zullen de personen de camping moeten verlaten voor 10:00 uur. Als u later vertrekt dan deze tijd zullen wij 1 nacht extra in rekening brengen.
-  Minimum verblijf: in het laagseizoen 3 nachten.  In juli en augustus 7 nachten.
-  Aankomst- en vertrekdagen in het laagseizoen: a) WOENSDAG en ZATERDAG: Suite Harmony, Villa, Chalet Superior Plus, Chalet Superior; b) DONDERDAG en ZONDAG: Suite Garden Paradise, Suite Lounge.
-  Aankomst- en vertrekdagen in juli en augustus: a) WOENSDAG en ZATERDAG: Suite Harmony, Villa, Chalet Superior Plus, Chalet Superior, Chalet, Chalet Gold; b) DONDERDAG en ZONDAG: Suite Garden Paradise, Suite Lounge.
-  De stacaravan is voorzien van keukengerei, dekens en kussens. Theedoeken, schoonmaakdoeken, avfalzakken en toiletpapier worden niet geleverd. Het inventaris en het interieur dienen met zorg te worden gebruikt; aangerichte schade, kapotte of ontbrekende artikelen zullen de gast in rekening worden gebracht.
-  De accommodatie dient net zo schoon en netjes opgeleverd te worden als ze bij aankomst aangetroffen wordt. Onze gasten kunnen de eindschoonmaak zelf doen of overlaten aan het schoonmaakpersoneel voor een bedrag van € 25,00 (de gasten zijn zelf echter verantwoordelijk voor de schoonmaak van de keukenhoek en het verwijderen van afval). Als de eindcontrole uitwijst dat de accomodatie niet volgens de vereisten is achtergelaten, wordt er € 50,00 in rekening gebracht.
-  Elke accommodatie beschikt over een parkeerplaats voor een auto.
BEZOEKERS (zonder overnachting)
- Het Management kan besluiten uw toegang tot de camping te weigeren.
- Bezoek tijd van 08:00 tot maximum 20:00 uur
- Bezoekers mogen de auto niet op campingterrein parkeren.
- Het bezoekerstarief zoals aangegeven op de prijslijst wordt in rekening gebracht en men ontvangt een identificatiearmband. Bezoekers moeten de camping vóór 20.00 uur verlaten en de identificatiearmband teruggeven.
- Tegen personen, die op de camping aangetroffen worden zonder toestemming, zal een klacht wegens huisvredebreuk worden ingediend, op grond van het wetsartikel 614 C.P. en wegens diefstal van diensten op grond van wetsartikel 624 C.P.
AUTO’S EN MOTORRIJTUIGEN
-  Vervoersmiddelen moeten in stapsnelheid circuleren.
-  De auto moet op minstens 1 meter afstand van de tent/caravan etc. geparkeerd worden
-  Het is verboden te circuleren tussen 23.00 en 7.00 uur.
-  De directie kan eventuele extra parkeerplaatsen, die niet gereserveerd kan worden, toewijzen tegen betaling.
ZWEMBAD
-  Bij de ingang van het zwembad staan de openings- en sluitingstijden aangegeven, die variёren afhankelijk van het seizoen en het klimaat.
-  Het is verplicht om het gepersonaliseerde bandje te dragen dat u heeft gekregen bij de receptie. Deze is alleen geldig tijdens de periode van uw verblijf voor al de services in de camping. Degene die het bandje niet dragen zullen worden gemeld bij de bevoegde autoriteiten.
-  Kinderen onder de 12 jaar moeten altijd door een volwassene begeleid worden.
-  De eventuele tijdelijke sluiting van het zwembad en de faciliteiten om technische redenen of uit overmacht, kan niet leiden tot de vordering van enige vorm van schadevergoeding.
-  Het gebruik van de glijbaan is toegestaan aan kinderen t/m 10 jaar en onder toezicht van een volwassene, die de verantwoordelijk draagt.
-  De mate van verwarming van het water (tot 28°C) is o.a. afhankelijk van de weerstemperatuur.
-  Het campingbeheer draagt geen enkele verantwoordelijkheid in geval van verkeerd gebruik van de glijbaan.
-  De badmeester is bevoegd om degenen die zich niet aan de regels houden of die volgens hem overlast veroorzaken,  van het zwembad te verwijderen voor een door het campingbeheer bepaalde tijd.
- Respecteer de voorschriften zoals aangegeven bij de ingang van het zwembad.
HUISDIEREN
-  Huisdieren zijn op alle staanplaatsen toegestaan.
-  In de stacaravans zijn huisdieren niet toegestaan.
-  Dieren worden alleen toegelaten met toestemming van de Directie, daarom moet de aanwezigheid altijd bij reservering en/of bij tijdens de check-in vermeld worden.
-  De bezitter moet de vaccinatie documenten altijd bij zich hebben.
-  Honden moeten altijd aan de lijn gehouden worden.
-  De bezitter is verplicht de hond buiten de camping uit te laten voor zijn behoefte.
-  De bezitter is geheel aansprakelijk voor eventuele schade aan derden of aan voorzieningen van de camping veroorzaakt door zijn dier.
- Huisdieren mogen niet naar de speelruimtes en het zwembad worden meegenomen
-  Overeenkomstig de gemeentewet zijn dieren op de stranden niet toegestaan.
-  De bezitter is gedurende zijn verblijf met een dier verplicht alle hygienische normen te respecteren.
ALGEMENE VOORWAARDEN
-  Het is ten strengste verboden:
     • de roken in de woonunits, de sanitaire voorzieningen en de openbare gebouwen van de gehele  camping, conform de Italiaanse wetgeving art. n. 51 van wet n. 3 d.d. 16/01/2003.
     • planten en bomen op de camping te beschadigen
     • grill of barbecue te gebruiken met houtskool op de staanplaats
     • vuur aan te steken
     • brandende kaarsen of open vuur onbeheerd achter te laten
     • elk type brandstof of ontvlambaar materiaal in bezit te houden
     • gaten of geulen te graven
     • afval te deponeren en olie’s of hete, vloeibare en zoute stoffen op het terrein te gieten
     • de auto te wassen
     • water te verspillen
     • lijnen op mensenhoogte te spannen of andere gevaarlijke installaties, die de vrije passage kunnen.
-  In het campinggedeelte waar de Suites staan, is het plaatsen van ieder soort tent, klein tentje, parasols of overdekking verboden.
-  Voor de stroomaansluiting mogen alleen snoeren of kabels, die aan de geldende normen voldoen, gebruikt worden. Voor de aansluiting mag slechts een enkele kabel gebruikt worden. Gasten zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele defecten aan het gebruikte materiaal.
-  De fonteinen, met drinkwater, mogen alleen gebruikt worden voor het aftappen van water.
-  Gasten dienen hun afval te scheiden en dit te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken op de camping.
-  Chemische WC’s moeten geleegd worden op de daarvoor bestemde plaats en niet tijdens de etensuren.
-  Was en vaatwas mag alleen bij de daarvoor bestemde wasbakken gedaan worden en niet tijdens nachtelijke uren.
-  In geval van storingen of inefficientie in de stacaravan of op de staanplaats zal de reparatie worden uitgevoerd door een technicus al naar gelang zijn beschikbaarheid.
-  Op elk uur van de dag moet het voorkomen worden dat andere gasten gestoord worden door activiteiten, spelletjes en elektrische apparatuur.
-  Volwassenen die verantwoordelijkheid dragen voor minderjarigen moeten er voor zorgen dat andere gasten niet door hen gestoord worden. Kinderen moeten altijd begeleid worden naar het toilet en naar de andere faciliteiten op de camping.
-  De directie levert de toegangscode voor WiFi verbinding alleen aan volwassenen, met acceptatie van de gebruiksvoorwaarden.
-  Het benutten van faciliteiten en toestellen op de camping is op risico van de gebruiker.
-  De directie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van voorwerpen die niet uit voorzorg in bewaring zijn gegeven aan de directie, als ook niet voor incidenten, diefstal of schade veroorzaakt door derden, door overmacht of natuurlijke calamiteiten.
-  Eventuele tijdelijke storingen van de diensten op de camping, om technische redenen of door overmacht, verplichten de directie niet tot schadevergoeding of welke geldvergoeding dan ook.
-  In geval van overboeking kan de gast niet op de camping verblijven en zal hij naar goeddunken van Camping Mario Village doorverwezen worden naar de dichtsbijzijnde camping, overeenkomstig de beschikbaarheid van deze laatste.
-  De directie behoudt zich het recht voor de reservering te annuleren op elk moment om welke reden dan ook.
-  De directie heeft het recht, indien dat gepast zou zijn, een gast op een Black List te plaatsen, deze zal dan de mogelijkheid ontnomen worden op de camping te overnachten en/of te boeken.
-  De directie behoudt zich het recht voor een gast van de camping te verwijderen, als zij acht dat het reglement niet in acht is genomen of het gedrag de rust en vrede op de camping verstoord en zo de belangen van de camping niet behartigd worden. De directie heeft recht op schadevergoeding voor de eventuele aangebrachte schade, zonder teruggave van eventuele aanbetalingen.
-  Voor datgene wat niet in dit reglement is opgenomen, gelden de algemene wetsbepalingen. In geval van geschillen valt men terug op het Hof van Trento. De directie vertrouwt vooral op de medewerking van de gasten, op hun respect voor de medemens, voor de natuur en voor de faciliteiten van de camping.